19/09/2023

Haklara Destek Programı uygulama dönemi boyunca yararlanıcı örgütler için belirli konularda kolaylaştırıcı ve yol gösterici olması için hazırladığımız rehberlere buradan ulaşabilirsiniz. 

Görünürlük Rehberi

Rehber, program ve AB logolarının hangi durumlarda, hangi şekillerde kullanılması gerektiğine ilişkin kuralları içeriyor. Rehberde hem Haklara Destek görünürlük öğeleri hem de öğelerin özellikleri, kullanım şekilleri ve alanlarını bulabilirsiniz.

Ulaşmak için tıklayınız.

Raporlama ve Finansal Uygulama Rehberi

Rehber, uygulama döneminde yararlanıcı örgütlere kolaylık sağlamak, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerle ilgili ek bilgi vermek amacıyla hazırlandı.

Ulaşmak için tıklayınız

Sivil Toplum Örgütleri için BELLEK Hibe Yönetim Sistemi 

Rehber, BELLEK Hibe Yönetim Sistemini yararlanıcı örgütlere tanıtmayı hedefleyerek kullanımını kolaylaştırıcı bilgileri paylaşmak amacıyla hazırlandı. 

Ulaşmak için tıklayınız.