20/12/2023

Haklara Destek Programı uygulama dönemi, 12-14 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz açılış toplantısı ile başladı. Toplantıyı hak temelli çalışmalar yürüten 41 yararlanıcı örgütün yüz yüze ve çevrimiçi katılımıyla gerçekleştirdik. 3 günlük programda uygulama dönemi ile ilgili teknik bilgilendirme toplantıları, dayanışma ağı oturumları ve bir forum düzenledik. Açılış toplantımıza Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneğinden Tuğçe Bahadır ve Aysun Koca ile birlikte TACSO Türkiye ekibinden Özge Konuralp de katıldı.

İlk oturumda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Heinrich Böll Stiftung’dan Haklara Destek Program Sorumlusu Semahat Sevim ve Hafıza Merkezi Eş Direktörü ve Haklara Destek Koordinatörü Murat Çelikkan’ı dinledik. Açılış konuşmacıları, yararlanıcı örgütlere geçireceğimiz iki yıl için destek mesajlarını iletti.

Semahat Sevim kürsüden konuşmasını yaparken

İki güne yayılan teknik toplantılarda, Haklara Destek ekibi uygulama dönemi boyunca yararlanıcıların bilmesinin faydalı olduğunu bilgileri paylaştı. Proje planı, raporlama, bütçe değişikliği ve çeşitli finansal tartışmaları ilk günü tamamladık. 13 Ocak sabahı ise ilk oturumu; BELLEK Hibe Yönetim Sistemi, kapasite gelişim, dayanışma ağları ve görünürlük konularına ayırdık. Ayrıca 2 gün boyunca yararlanıcı örgütlerin bütçe ve finansal konular hakkında soru sorabileceği bir finans masası kurduk, böylece örgütlere sorularını doğrudan sorabileceği bir alan oluşturduk.

12 Ocak’ın son oturumda ise yararlanıcı örgütler, saha sorumlularıyla bir araya gelerek önümüzdeki iki yıla dair daha detaylı konuşma ve birbirleriyle tanışma fırsatı elde etti.

Haklara Destek’in ikinci etabında küçük ve ortak ölçekli hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin hak ihlallerine yönelik birlikte mücadeleyi güçlendirebilecekleri dayanışma ağlarına dahil olabilecekleri ve ağlara dair kapasitelerini geliştirebilecekleri bir alan açmak öncelikli hedefimiz. Bu sebeple açılış toplantısında dayanışma ağlarını tartışabileceğimiz iki ayrı oturum organize ettik.

Mario Mazic kürsüden açılış konuşmasını yaparken

Dayanışma ağları tartışmaları özelinde, programın açılış  konuşmasını Mario Mazic (PeaceNexus Vakfı), “Hak Temelli Örgütlerde Ağlar Üzerinden Dayanışma İmkanları” başlıklı bir konuşma ile yaptı. Mazic; örgütleri bir araya getiren ve bir arada tutan motivasyonlardan, birlikte üretmek, dönüştürmek, ses çıkarmak, bir bütünün parçası olmak ne demek gibi konulardan bahsetti. Ağ kurmanın ve ağı sürdürmenin hangi koşullar altında mümkün olabileceğine dair fikirlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Mazic’in konuşmasının ardından “Sivil Alanda Güçlendirici Ortaklıklar: Dayanışma Ağları” isimli panel, Haklara Destek ekibinden Balacan Ayar'ın moderatörlüğünde başladı. Bu panele İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağından Burcu Ballıktaş Bingöllü, ERGO Network’ten Dejan Markovic, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün ve Protect Defenders’tan Isabelle Boittin ile Gülşah Kurt katıldı. Katılımcılar kendi deneyimleri üzerinden bir arada olmanın önemine değinirken ağların sürdürülebilirliğine dair neler yapıldığından ve profesyonel ve/ya gönüllü bir şekilde ağa dahil olmaktan ve bu tercihlerin ağa etkilerinden bahsetti. Öte yandan dayanışma ağlarının otoriter ve baskıcı rejimler karşısında neler yapmaya muktedir oldukları, ağların sınırları ve açtıkları alanlar tartışıldı.

Panelistlerin bir arada olduğu bir fotoğraf. Soldan sağa:  moderatör Balacan Ayar, iHSDA'dan Burcu Bingöllü Ballıktaş, ERGO Network'ten Dejan Markovic ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün.

İkinci günün sonunda Anadolu Kültür’ün Hep Beraber Projesi kapsamında Türkiye ve Almanya’dan kurumların birlikte seçtikleri temalarda, kapsayıcılık ve  ayrımcılıkla mücadele teması altında ortak geliştirdikleri “Değişim İçin Oyna” kutu oyununu Anadolu Kültür’den Beril Sönmez ve Ekin Su Birinci ve oyunun kolaylaştırıcılarından Esin Epli'nin katılımıyla yararlanıcı örgütlerle deneyimledik.

Son gün ise yararlanıcı örgütlerin katkılarıyla örgütlerin iki senelik programdan neler beklediğini dinlediğimiz ve geri bildirim aldığımız forumu Haklara Destek ekibinden Olcay Özer'in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdik. Böylece açılış toplantımızın sonuna geldik. İlk Haklara Destek’in kapanış toplantısındaki “Birbirimize İhtiyacımız Var” sloganını bu açılış toplantısını düzenlerken de hep aklımızda tuttuk. Haklara Destek vesilesiyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte yan yana durabilmenin, birlikte güçlenerek hareket etmenin heyecanını yeni yararlanıcı örgütlerle bir kez daha yaşıyoruz.

Buradan da bir kez daha, yararlanıcı örgütlere verimli ve dayanışma dolu bir uygulama dönemi dileriz.

41 yararlanıcı örgütün haklara destek ekibiyle toplu fotoğrafı