Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği – Haklara Destek

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

2015 yılında kurulan Şiddetsizlik Merkezi, hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirerek hak temelli çalışmalar yürütür. Şiddetsizlik, Şiddetsiz Örgütlenme, Çatışmalara Yaklaşım, Konsensus, Güç Analizi gibi konularda Antrenmanlar (eğitim), Kaynak Üretimi (kitap, kitapçık, makale) ve araştırmalar yapar.

Sivil toplum örgütleriyle şiddetsizlik, şiddetsiz iletişim, çatışma çözümleme, eşitler arası karar alma, grup dinamikleri ve şiddetsiz örgütlenme pratikleri gibi birçok konuda işbirliği yapan Şiddetsizlik Merkezi bu konuda destek taleplerine ve başvurulara her zaman açık.