Rengarenk Umutlar Derneği – Haklara Destek

Rengarenk Umutlar Derneği

Rengarenk Umutlar Derneği, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde son yıllarda yaşanan çatışmalardan etkilenen 5-18 yaş arasındaki çocuk ve kadınlarla sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik çalışmalar yaparak, bölgedeki gündelik hayatın akışında travmanın izlerini silmek amacıyla kuruldu ve bu amaçla çalışmalar yürütmektedir.

Çatışmalı bölgelerde yaşayan çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar, barış kültürünün oluşturulması, sözlü kültür ve aktarımı, çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları, erken çocukluk dönemi çalışmaları, aktivistlere çocuk hakları atölyeleri alanlarında işbirliği ve deneyim paylaşımına açık olan dernek, aynı zamanda cinsel istismar, erken yaşta evlilik, fırsat eşitsizliği konularında başvuruculara destek de sunuyor.