Rehberlik ve Uzman Desteği – Haklara Destek

Rehberlik ve Uzman Desteği

Haklara Destek programından yararlanan her sivil toplum örgütü, kurumsal hibe yanında bir kurumsal gelişim desteği alıyor. Bu destek kapsamında eğitim ve atölye gibi araçların yanısıra kurumların belirledikleri gelişim alanlarında (insan kaynağı, örgüt yönetim, hedef kitlelere ulaşma, finansal sürdürülebilirlik vb.) yardımına başvurdukları uzmanlarla birebir çalışma imkânı da buluyor.


Programın rehberlik ayağında ise, her kurumla en az haftada bir kez çevrimiçi görüşme, e-posta, telefon gibi yollarla iletişime geçen ve kurumsal kapasite gelişimini takip eden, destekleyen bir yoldaşı, rehberi bulunuyor.

Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında devam eden Haklara Destek birinci ayağında görev alan rehberler:

Aysel Ergün

Lisans eğitimini Eskişehir’de İşletme bölümünde, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde tamamladı. Yüksek lisansı sırasında aktivist, gönüllü ve yarı zamanlı olarak hak temelli örgütlerde çalışmaya başladı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Kadın

Dayanışma Vakfı, İnsan Hakları Ortak Platformu ve Kaos GL Derneği gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda 10 yılı aşkın süre çalıştı. Temmuz 2019’dan bu yana, hak temelli örgütlere muhasebe, proje finansı, kurumsal finans yönetimi, finansal politika belgeleri oluşturma ve mevzuata uygun idari prosedürleri takip gibi konularda danışmanlık ve eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Bilge Taş

Bilge Taş, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını 2008 Yılında tamamladı. 15 yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda aktivist ve sivil toplum çalışanı olarak yer almaktadır. Birçok film festivalinde çeşitli görevler aldı. 2011 yılında düzenlenmeye başlayan Pembe Hayat KuirFest’in kurucularındandır. Halen çeşitli projelerde toplumsal cinsiyet uzmanı olarak görev almaktadır. Haziran 2020’den beri Hafıza Merkezi’nde Haklara Destek programında rehber olarak görev alıyor. 

Evren Ergeç

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. 2001’den 2020’ye Türkiye’de bulunan yerel, ulusal, küresel ölçekte çalışan sivil toplum kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2013’te Out of The Box International, 2014’de Karakutu Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Temmuz 2020’den bu yana Haklara Destek programından yararlanan sivil toplum örgütlerini rehber olarak destekliyor. 

Hatice Kapusuz

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu. Akademik olarak yoksulluk, halk kültürü, toplumsal hareketler alanlarında çalışmalar yürüttü. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Öğrenci Yaklaşımları Derneği, AF Örgütü, Gündem Çocuk, Ka.Der Ankara gibi sivil toplum örgütlerine yer aldı. 2014 – 2016 Döneminde Ka.Der Ankara yönetim kurulu başkanı. 2010 – 2020 yılları arasında STGM’de; 2014 – 2016 yıllarında TACSO’da, teknik destek, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, gönüllü yönetimi, örgütlenme, stratejik planlama gibi alanlarda kapasite güçlendirme faaliyetlerini yürüttü. Haklara Destek programında rehber.  Aynı zamanda çocuk kitaplarının ve masalların takipçisi. Feminist Alfabe Seti’ni hazırlayanlardan, Evvel Zaman Söylenceleri bloğunun yazarı. Dayanışma, bellek, barış konularına ilgili.

Kenan Dursun

2007 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.2011-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya Ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisansı yapan Kenan Dursun, tezini Sivil Toplum Kuruluşlarının Medya ve Teknoloji kullanımı üzerine yazmıştır. Şu an Sivil Toplum Kuruluşları ve AB Projelerine iletişim danışmanlığı yapmaktadır.2017 yılından beri aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Zeynep Ekin Aklar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Yüksek lisans derecelerini ODTÜ Avrupa Çalışmaları programından ve Küresel Emek Üniversitesi’nin Almanya’daki Emek Politikaları ve Küreselleşme programından aldı. 2006-2011 yılları arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda uluslararası ilişkiler ve kadın çalışmaları bölümünde uzman olarak çalıştı. 2011-2015 yılları arasında AÇEV’de erken çocukluk eğitimi ve kadın güçlenme ve okuryazarlık programlarında proje asistanı ve ardından eğitim uzmanı olarak görev aldı. 2016-2018 yıllarında Hayata Destek Derneği’nde çocuk koruma ve çocuk işçiliğinin önlenmesi programında proje yöneticisi ve program yöneticisi olarak çalıştı. 2018-2020 yılları arasında TÜSEV’de yasal çalışmalar programında proje yöneticisi olarak görev aldı. Ağustos 2020’den beri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın gönüllüsü ve proje yöneticilerinden biri olarak çalışıyor.

Nejat Taştan
Osman İşçi
Salih Erturan