Kapasite Geliştirme ve Destek – Haklara Destek

Kapasite Geliştirme ve Destek

Haklara Destek programında kurumsal hibe desteğinin yanısıra yararlanıcı sivil toplum örgütlerine hibe programı (12 ay) boyunca kapasite geliştirme desteği veriliyor.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forum’u tarafından programa özel olarak hazırlanan ihtiyaç analizi aracı, programda kurumlara birebir destek veren rehberlerin kolaylaştırıcılığında yararlanıcı kurumlara sunuldu. Hangi destek aracını, hangi konuda ve yoğunlukta kullanmayı hedeflediklerine karar verirken kurumlara yol gösteren bu aracın yardımıyla altta listelenen 12 seçenek içinden kurumsal gelişim sağlanması planlanan alanlar belirlendi.

 • Savunuculuk ve lobi faaliyetleri planlama ve yürütme
 • Hak temelli yaklaşıma sahip olma
 • Hedef kitlelere ulaşabilme
 • Finansal yönetimi yapabilme
 • Finansal sürdürülebilirliği sağlama
 • Proje tasarlama ve uygulama
 • Örgütü görünebilir kılma
 • Sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları vb. ile işbirlikleri kurma
 • Örgütün stratejik planını hazırlama
 • İnsan kaynağını planlama ve yönetme
 • Örgüt Yönetimi
 • Örgütün etkisini ölçme ve yönetmesi