Eğitim ve Atölyeler – Haklara Destek

Eğitim ve Atölyeler

Haklara Destek programından yararlanan her kurum, hibe dönemi başında bir öz-değerlendirme yaparak program boyunca hangi alanlarda kurumsal gelişim hedeflediğini belirliyor. Bu alanlarda kurumu desteklemek üzere kullanılan araçlardan biri de atölye ve eğitimler. Eğitimler her kurumu hedeflerken, atölyeler daha küçük gruplarda kurumların katılımını daha çok sağlamaya dönük etkinlikler olarak gerçekleşiyor.

Haziran 2020-Temmuz 2021 arasında gerçekleşen birinci dönemde düzenlenen eğitimler aşağıdaki gibi gerçekleşti:

Finansal Yönetim Eğitimi I-II
Kolaylaştırıcı: Aysel Ergün
Tarih: 1. oturum 20-22-26-27 Ekim 2020 // 2. oturum 12-16-18-23 Kasım 2020
Kapsam:

 • Resmi Muhasebe ve Mevzuatın İlgili Kısımları
 • Finans 101 (Temel İlkeler-Kurallar)
 • Finansal Politikalar Oluşturma ve Finansal Planlama
 • Proje Bütçesi Hazırlama/Uygulama, Finansal Kayıt Tutma, Raporlama ve Finansal Planlama (örnek)

Finansal Sürdürülebilirlik Eğitimi
Kolaylaştırıcı: Betül Selcen Özer
Tarih: 21-22-24-25-28 Aralık 2020
Kapsam:

 • İlk Veriler Işığında Mevcut Durum: Örgütler ve Finansal Sürdürülebilirlik
 • Finansal Sürdürülebilirlik Çeşitleri
 • 14 Adımda Kaynak Yaratma Döngüsü
 • Kaynak Yaratma Yöntemleri
 • Kaynak Yaratmak Kimin Görevi?
 • Finansal Sürdürebilirlik Stratejisi Oluşturma ve İletişim Stratejisi ile Konuşturma
 • Örgütler için İktisadi İşletme Modeli
 • Fon Sağlayan Kurum & Kuruluşlar

Stratejik Planlama Eğitimi
Kolaylaştırıcı: Ruhat Sena Akşener
Tarih: 7-8-11-12-14 Ocak 2021
Kapsam:

 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Neden stratejik planlama yapıyoruz?
 • Kurumsal Stratejik Planlama neden önemli?
 • Paydaşlar
 • Risk Analizleri
 • Swot analizi nedir?
 • Pestel analizii nedir?
 • Hedefler ağacı ve Sorun ağacı

Bu eğitimlerin yanında, kurumsal gelişim alanı olarak çok sayıda kurum tarafından hedeflenmiş alanlarda atölyeler düzenlendi:

Proje tasarlama ve uygulama
Kolaylaştırıcı: Soner Şimşek
Tarih: 10-14-16-18- 23 Aralık 2020
Kapsam:

 • Tanışma & Arama& Beklentiler 
 • Proje Kavramı & Fikrin Belirlenmesi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı & Matrisi & Değişim Teorisi 
 • Tanımlama Aşaması & Göstergeler, Faaliyet Planı ve Bütçe 
 • Projenin Tamamlanması & İzleme ve Değerlendirme, Yaklaşımlar ve Ölçütler

Örgütün etkisini ölçme ve yönetme
Kolaylaştırıcı: Dr. Emel Uysal
Tarih: 20-21-22-29 Ocak 2021 // 24-26-27 Şubat-5 Mart 2021
Kapsam:

 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizi Nedir
 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizinin Olumlu ve Olumsuz Yanları Nelerdir?
 • Neden etkimizi ölçmek isteriz?
 • Etki Ölçümünde göz önünde bulundurulacak ve izlenecek adımlar
 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizinin Adım Adım Planlanması
 • Planlama Çalışması, Paylaşım ve Geribildirim

Gönüllülerle Çalışma Atölyesi
Kolaylaştırıcı: Nisan Su Tablacı
Tarih: 15-16-23-24 Şubat 2021
Kapsam:

 • Gönüllülük Nedir? Gönüllü Kimdir?
 • Kurumunuzun gönüllülük hikayesi? 
 • Kurum Gönüllülüyü Nasıl Tanımlıyor?
 • Gönüllülerin katılımı
 • Gönüllülerinin katılımının önemi
 • Gönüllüler Çalışma & Gönüllülere Yaklaşım