Eğitim ve Atölyeler – Haklara Destek

Eğitim ve Atölyeler

Haklara Destek programından yararlanan her kurum, hibe dönemi başında bir öz-değerlendirme yaparak program boyunca hangi alanlarda kurumsal gelişim hedeflediğini belirliyor. Bu alanlarda kurumu desteklemek üzere kullanılan araçlardan biri de atölye ve eğitimler. Eğitimler her kurumu hedeflerken, atölyeler daha küçük gruplarda kurumların katılımını daha çok sağlamaya dönük etkinlikler olarak gerçekleşiyor.

Haziran 2020-Temmuz 2021 arasında gerçekleşen birinci dönemde 48 örgütün tamamının davet edildiği bir dizi eğitim düzenlendi:


Finansal Sürdürülebilirlik Eğitimi
Kolaylaştırıcı: Betül Selcen Özer
Tarih: 21-22-24-25-28 Aralık 2020
Kapsam:

 • İlk Veriler Işığında Mevcut Durum: Örgütler ve Finansal Sürdürülebilirlik
 • Finansal Sürdürülebilirlik Çeşitleri
 • 14 Adımda Kaynak Yaratma Döngüsü
 • Kaynak Yaratma Yöntemleri
 • Kaynak Yaratmak Kimin Görevi?
 • Finansal Sürdürebilirlik Stratejisi Oluşturma ve İletişim Stratejisi ile Konuşturma
 • Örgütler için İktisadi İşletme Modeli
 • Fon Sağlayan Kurum & Kuruluşlar

Stratejik Planlama Eğitimi
Kolaylaştırıcı: Ruhat Sena Akşener
Tarih: 7-8-11-12-14 Ocak 2021
Kapsam:

 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Neden stratejik planlama yapıyoruz?
 • Kurumsal Stratejik Planlama neden önemli?
 • Paydaşlar
 • Risk Analizleri
 • Swot analizi nedir?
 • Pestel analizi nedir?
 • Hedefler ağacı ve Sorun ağacı

Genel Savunuculuk Eğitimi
Tarih: 08  Nisan 2021
Yavuz Önen & Murat Çelikkan “Dar alan sivil alan ve zor zamanlarda savunuculuk” deneyim paylaşım toplantısı


Kanıta Dayalı Savunuculuk: Veri- bilgi- kanıt ilişkisi
Kolaylaştırıcı: Derya Göçer
Tarih: 12-13 Nisan 2021
Kapsam:

 • Veriden Bilgiye – Araştırma Mantığı ve Tasarımı
 • Veriden Bilgiye – Yöntemler
 • İyi örnekleri inceleme

Dijital Savunuculuk / Aktivizm
Kolaylaştırıcı: Özgür Mehmet Kütküt
Tarih: 15 Nisan 2021
Kapsam:

 • Dijital İletişim ve Sosyal Medyaya Giriş
 • Dijital Hedef ve Hedef Kitle
 • Dijital İçerik Nedir
 • Dijital İçerik Örnekleri
 • Dijital Savunuculuk (Teknik)
 • Dijital Savunuculuk (Planlama ve Taktik)
 • Dijital Savunuculuk (Araçlar)
 • Atölye Çalışması

Örgütlerin tamamını bir araya getiren eğitimlerin yanısıra, ihtiyaç analizi verileri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarına daha özgün yanıtlar sunan atölyeler de düzenlendi. Atölyeler katılımcı ve çıktı odaklı olarak kurgulandı.


Finansal Yönetim Atölyesi I-II
Kolaylaştırıcı: Aysel Ergün
Tarih: 20-22-26-27 Ekim 2020 // 12-16-18-23 Kasım 2020
Kapsam:

 • Resmi Muhasebe ve Mevzuatın İlgili Kısımları
 • Finans 101 (Temel İlkeler-Kurallar)
 • Finansal Politikalar Oluşturma ve Finansal Planlama
 • Proje Bütçesi Hazırlama/Uygulama, Finansal Kayıt Tutma, Raporlama ve Finansal Planlama (örnek)

Proje tasarlama ve uygulama
Kolaylaştırıcı: Soner Şimşek
Tarih: 10-14-16-18- 23 Aralık 2020
Kapsam:

 • Tanışma & Arama & Beklentiler 
 • Proje Kavramı & Fikrin Belirlenmesi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı & Matrisi & Değişim Teorisi 
 • Tanımlama Aşaması & Göstergeler, Faaliyet Planı ve Bütçe 
 • Projenin Tamamlanması & İzleme ve Değerlendirme, Yaklaşımlar ve Ölçütler

Örgütün etkisini ölçme ve yönetme
Kolaylaştırıcı: Emel Uysal
Tarih: 20-21-22-29 Ocak 2021 // 24-26-27 Şubat – 5 Mart 2021
Kapsam:

 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizi Nedir?
 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizinin Olumlu ve Olumsuz Yanları Nelerdir?
 • Neden etkimizi ölçmek isteriz?
 • Etki Ölçümünde göz önünde bulundurulacak ve izlenecek adımlar
 • İzleme Değerlendirme ve Etki Analizinin Adım Adım Planlanması
 • Planlama Çalışması, Paylaşım ve Geribildirim

Gönüllülerle Çalışma Atölyesi
Kolaylaştırıcı: Nisan Su Tablacı
Tarih: 15-16-23-24 Şubat 2021
Kapsam:

 • Gönüllülük Nedir? Gönüllü Kimdir?
 • Kurumunuzun gönüllülük hikayesi? 
 • Kurum Gönüllülüyü Nasıl Tanımlıyor?
 • Gönüllülerin katılımı
 • Gönüllülerinin katılımının önemi
 • Gönüllüler Çalışma & Gönüllülere Yaklaşım  

Kampanya Atölyesi
Kolaylaştırıcılar: Pınar İlkiz & Kerem Çiftçioğlu
Tarih: 17-19-21 Mart 2021 // 31 Mart- 2-4 Nisan 2021
Kapsam:

 • İnsan hakları iletişiminde temel haklar
 • Umut Temelli iletişim
 • Kampanya geliştirmeye dair yeniyaklaşımlar, süreçler ve araçlar hakkında bilgilenmek
 • Kampanyalar taşıyıcıları, hedefleri,süreçleri, araç ve mecraları
 • Hakim anlatılar ve İH örgütlerinin bu anlatıları okuması
 • Persone oluşturma
 • Değerler & Paydaşlar

İzleme Atölyesi
Kolaylaştırıcılar: Ayça Kurtoğlu & Gökçe Bayrakçeken Tüzel
Tarih: 4-6-8 Mayıs 2021
Kapsam:

 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzlemenin Temel Kavramları
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ve Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme Ne İçin, Kimler Tarafından Yapılır? 
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzlemede Ana Bileşenler: Farklı Yaklaşımlar, Yöntemler, Türleri
 • Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Nasıl Yapılır? Amacın, Kapsam, Araçlar, Referans Sistemi 
 • İzlemeden Toplumsal Değişime Giden Yolda Tamamlayıcı Süreçler: İzlemeye Dayalı Değerlendirme, Raporlama ve Geribildirim