Yerel/Taban STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme: Özel Amaçlı Destek Mekanizması (BİRLİKTE) – Haklara Destek

Yerel/Taban STÖ’ler için Stratejik Kapasite Geliştirme: Özel Amaçlı Destek Mekanizması (BİRLİKTE)

BİRLİKTE projesinde, yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) aktif vatandaş örgütleri olarak etkili çoğulculuk ve katılımcı demokraside yer almalarına yardımcı olunmasına yönelik kurumsal kapasite ve becerilerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile STK’lara finansal destek, kurumsal rehberlik, iletişim ve görünürlük desteği sağlanmaktadır.