Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumu İzleme (ETKİNİZ) – Haklara Destek

Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumu İzleme (ETKİNİZ)

ETKİNİZ, Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede ayni destek, çevrimiçi kaynaklar, eğitim programları, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim için hareketlilik desteği ve çeşitli düzeylerde insan hakları izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunan STK’lere yönelik ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır.