STK’ları Güçlendirme ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Çeşitliliği Teşvik Etmeye Yönelik Değişimin Desteklenmesi – Haklara Destek

STK’ları Güçlendirme ve Ayrımcılıkla Mücadele ve Çeşitliliği Teşvik Etmeye Yönelik Değişimin Desteklenmesi

Hrant Dink Vakfı, bu hibe programı ile Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek ve kurumsal ve teknik kapasite geliştirme desteği sağlamaktadır.