Sivil Toplum Aracı için Teknik Destek (Sivil Düşün-III) – Haklara Destek

Sivil Toplum Aracı için Teknik Destek (Sivil Düşün-III)

Projenin amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye’deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir.