Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi – Haklara Destek

Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi

Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur.