Destek alacak kurumlar kesinleşti – Haklara Destek

Destek alacak kurumlar kesinleşti

Değerlendirme ve doğrulama aşamaları sonrasında Haklara Destek Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen örgütler belirlendi. Seçilen 48 sivil toplum örgütü (isim sırasına göre):