STÖ – Haklara Destek
STÖ

Rosa Kadın Derneği

2018 yılı sonlarında Diyarbakır’da kurulan dernek kadına yönelik toplumsal, siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, cinsel, psikolojik her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için projeler geliştirmek, uygulamak, sivil toplumun ve kadın örgütlerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapmak ve doğayı-doğal yaşamı korumayı, ekolojik bir yaşam inşasını […]

S.S. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi

Serhat Göç Araştırmaları Derneği

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

2015 yılında kurulan Şiddetsizlik Merkezi, hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirerek hak temelli çalışmalar yürütür. Şiddetsizlik, Şiddetsiz Örgütlenme, Çatışmalara Yaklaşım, Konsensus, Güç Analizi gibi konularda Antrenmanlar (eğitim), Kaynak Üretimi (kitap, kitapçık, makale) ve araştırmalar yapar. Sivil toplum örgütleriyle şiddetsizlik, şiddetsiz iletişim, çatışma çözümleme, eşitler arası karar alma, grup dinamikleri ve şiddetsiz örgütlenme […]

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

SPOD 2011 yılından bu yana LGBTİ+ hakları, siyasal katılım, hukuki danışmanlık, psikososyal destek, akademik çalışmalar yürütüyor. Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayaliyle Türkiye’deki cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine dair kişilerin kimlik ve davranışları yüzünden kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri sosyal politikaları amaçlayan SPoD, savunuculuk çalışmalarının yanında LGBTİ+’lara yönelik örnek hizmet modelleri geliştirerek […]

Sulukule Gönüllüleri Derneği

Çalışmalarına 2010 yılında başlayan Sulukule Gönüllüleri Derneği, okulu terki önlemeyi, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Her çocuğun gelişimini destekleyecek yaşam koşullarına ve nitelikli eğitime erişme hakkını savunan, toplumdaki her bireyin de bu hakkın kullanılması konusunda sorumlulukları bulunduğuna inanan dernek çocuk hakları ve yerelde risk altındaki çocuklarla çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bilgi/deneyim […]

Temiz Giysi Kampanyası Derneği

Temiz Giysi Kampanyası Derneği’nin temel amacı tekstil işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Dernek bu bağlamda tekstil işçilerinin normal mesai saatlerini aşmadan çalışarak hayatlarını idame ettirebilecekleri bir maaş karşılığında, tamamı doğrudan korunma yöntemleriyle önlenebilir olan meslek hastalıkları ve iş kazalarına yol açmayacak şartlar altında çalışabilmesini hedefliyor ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunuyor. Tekstil işçilerinin hakları, çocuk […]

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

1989 yılında kurulan dernek, yükseköğretim kurumlarında çalışan ve bu kurumlarda çalışmış olan tüm öğretim elemanları arasında dayanışma ve birliği sağlamak, hak ve çıkarlarını savunmak, bilimsel ve sanatsal çalışmaları özendirmek ve yükseköğretimi özgürce gelişebileceği demokratik ortamın sağlanması yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyor. Türkiye’de üniversitenin tüm bileşenlerinin (öğretim elemanı, çalışan ve öğrenci) hak ve özgürlükleri için verilen daha […]

ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı

Zan, 2014 yılından bu yana Türkiye ve Ortadoğu toplumları üzerine sosyal, siyasal ve iktisadi bilimlerin tüm alanlarını kapsayan, bu alanların disiplinler arası bir anlayışla ele alındığı her türlü konu hakkında bilimsel akademikaraştırmalar yürütme, bu yolla edindiği bilgileri kamusal alanda paylaşıma açma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır’da yaşayan ve eğitim hakkından yararlanamayanlar destek talebiyle kuruma başvurabilir.

Mekanda Adalet Derneği