progiletmudur – Haklara Destek

Desteklediğimiz kurumlar

Değerlendirme ve doğrulama aşamaları sonrasında Haklara Destek Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen örgütler belirlendi. Seçilen 48 sivil toplum örgütü (isim sırasına göre):

Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumu İzleme (ETKİNİZ)

ETKİNİZ, Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projede ayni destek, çevrimiçi kaynaklar, eğitim programları, uluslararası insan hakları mekanizmalarına erişim için hareketlilik desteği ve çeşitli düzeylerde insan hakları izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunan STK’lere yönelik ağ oluşturma desteği sağlanmaktadır.

Türkiye’deki STK’lar için Kaynak Merkezi

Kaynak Merkezi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yetkinlik, şeffaflık, etkililik, hesap verebilirlik ve öz yönetim becerilerinin güçlendirilmesi, çalışma standartlarının ve ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Projede Yardım Masası Hizmetleri, kurumsal gelişim eğitimleri, dijital güçlendirme ve iyi yönetişim ve kamu-STK iş birliği konularına yönelik destek sağlanmaktadır.

Türkiye’deki İnsan Hakları Savunucularına Kapsamlı Destek

Projede, İnsan Hakları Savunucularına acil durum koruma hibeleri ve kapasite geliştirme sağlamanın yanı sıra, etkili savunuculuk stratejileri ve İHS ağlarının geliştirilmesi desteklenerek, insan hakları kuruluşlarına kurumsal destek hibeleri sunulmaktadır.

Sivil Toplum Aracı için Teknik Destek (Sivil Düşün-III)

Projenin amacı aktif vatandaşlık ortamını geliştirmek ve Türkiye’deki örgütlü aktif vatandaşların kurumsal kapasitesini, görünürlüğünü, ağ oluşturma ve iletişim becerilerini güçlendirmektir. Beş farklı kategoride destek sağlanmakta olup, bunlar; etkinlik/toplantı desteği, hareketlilik ve ağ oluşturma desteği, örgütlenme desteği, savunuculuk ve kampanya desteği ve iletişim desteği şeklindedir.

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi

Proje ile gazetecilere gazetecilik yapabilecekleri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri mecralar sağlanarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dört destek aracını kapsar: İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Genç Gazeteciler için Destek Aracı ve Basın Evi Destek Aracı.

Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi

Projede, işsiz gazetecilere kapasite geliştirme desteği sağlayarak ve medya özgürlüğüne yönelik savunuculuğu ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de basın özgürlüğü için elverişli ortamın geliştirilmesi hedeflenmektedir. Editoryal destekle, mesleki eğitimler ve savunuculuk kampanyaları sağlanır ve gazeteciler için çalışma ve ağ oluşturma alanı sunulur.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından verilen diğer sivil toplum destekleri